Frågor och svar

Varför får man urinvägsinfektion?

Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor är vanligt men oftast ofarligt. Infektion i urinvägarna kan förekomma antingen i urinblåsan eller i njurbäckenet. Urinvägsinfektion i urinblåsan är en vanlig åkomma och ger symptom som sveda när man kissar, täta trängningar (måste kissa ofta) och ibland även smärta i nedre delen av buken. Känner du av de här symtomen kan man svara på medicinska frågor hos oss. Då kan du få ett e-recept skickat med antibiotika specifikt för urinvägsinfektion inom 30 minuter..

Hur ställer man diagnosen urinvägsinfektion?

När en kvinna kontaktar sjukvården med misstanke om okomplicerad urinvägsinfektion är sannolikheten 50 procent att hon har det. Om fler av de typiska symtomen finns, nytillkomna besvär med sveda, trängningar och täta vattenkastningar, ökar sannolikheten till över 90 procent. Om det samtidigt saknas genitala symtom, flanksmärta och feber kan diagnosen ställas enbart på symtomen, så kallad empirisk diagnos. Om du inte blir helt symtomfri eller avsevärt mycket bättre inom 3-5 dagar ska du kontakta läkare.

Jag har blod i urinen, är det farligt?

Har du blod i urinen kan det vara ett symtom på ofarlig urinvägsinfektion men i mer sällsynta fall kan det vara ett tecken på allvarlig sjukdom. Här rekommenderar vi dig att söka en fysisk läkarkontakt.

Vad är blåskatarr?

En nedre urinvägsinfektion som håller sig till urinrör och urinblåsa kallas också blåskatarr.

Vad är njurbäckeninflammation?

Njurbäckeninflammation är en inflammation i njuren eller njurbäckenet. Det är ovanligare och en mer allvarlig infektion som håller sig i det nedre urinvägssystemet. Vid njurbäckeninflammation har bakterier spridit sig från urinblåsan till njurarna. Du kan känna dig allvarligt sjuk och ha feber, smärtor mellan övre delen av buken och ryggen och frossa. Här rekommenderar vi att du söker fysisk läkarkontakt.

Varför får kvinnor oftare urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektioner är vanligast hos yngre kvinnor och kvinnor över 50–60 år. Hälften av alla kvinnor får blåskatarr någon gång i livet och det är inte ovanligt med återkommande besvär.

  • Urinröret är kortare på kvinnor, därför når bakterier urinvägssystemet lättare och en urinvägsinfektion kan uppstå.
  • Det finns ett direkt samband mellan urinvägsinfektion och samlag.
  • Pessar med spermiedödande medel
  • Ärftlighet från moder
  • Är du i klimakteriet blir dina slemhinnor torrare och ökar därför risken för urinvägsinfektion.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att kyla, väta, kalla bad eller lågt vätskeintag leder till urinvägsinfektion.

Jag är man och misstänker att jag har urinvägsinfektion, vad ska jag göra?

Här rekommenderar vi dig att söka en fysisk läkarkontakt. Då personer med penis har ett längre urinrör kan det röra sig om andra bakterier än de vanligast förekommande. En provtagning är nödvändig för att identifiera rätt bakterie och anpassa eventuell medicinering därefter.

Jag misstänker att mitt barn har urinvägsinfektion, vad ska jag göra?

Är ditt barn över två år rekommenderar vi dig att kontakta en vårdcentral eller jourmottagning.

  • Det kan vara svårt att upptäcka urinvägsinfektion på barn under två år.
  • Barn som är yngre än två år bör undersökas direkt på en vårdcentral eller jourmottagning.
  • Är det kväll eller helg behöver du söka till en akutmottagning.
  • Är ditt barn febrigt, känner sig illamående och är svår att få kontakt med kan barnet ha fått njurbäckeninflammation. Då ska du direkt söka vård för ditt barn.

Kan urinvägsinfektion smitta?

Vid samlag utan kondom kan bakterier överföras och smitta. Har du eller din samlagspartner urinvägsinfektion förebygger du smitta med kondom.

Vilken medicin ska jag använda?

Urinvägsinfektion och njurbäckeninflammation behandlas med antibiotika som förskrivs av läkare. För smärtlindring kan du använda dig av receptfria smärtstillande preparat.

När ska jag betala patientavgift hos er?

Patientavgiften hos oss är idag 100 kronor. Det är avgiftsfritt för barn och ungdomar till det året de fyller 20 år och för äldre efter dagen de fyllt 85 år.

Har du kommit upp i högkostnaddsskyddet och fått ett frikort kan du använda det.

Du meddelas alltid vad din avgift blir innan ditt ärende behandlas av en läkare, du kan då välja om du vill gå vidare eller inte.

Patientavgiften är reglerad av regionen vi är kopplad till och jämlik för all digital vård i Sverige.

Behandlar man alltid en urinvägsinfektion med antibiotika?

Besvären du får av urinvägsinfektion försvinner hos ungefär 30 procent av de drabbade kvinnorna inom en vecka. Är symptomen lindriga är det därför möjligt att avvakta med antibiotikabehandling. Är symtomen måttliga kan du få recept av oss att hämta ut om urinvägsinfektionen inte blir bättre eller om det blir värre. Ett recept i reserv helt enkelt!