Frågor och svar

Frågor och svar om urinvägsinfektion

Varför får man urinvägsinfektion?

Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor är vanligt men oftast ofarligt. Infektion i urinvägarna kan förekomma antingen i urinblåsan eller i njurbäckenet. Urinvägsinfektion i urinblåsan är en vanlig åkomma och ger symptom som sveda när man kissar, täta trängningar (måste kissa ofta) och ibland även smärta i nedre delen av buken. Känner du av de här symtomen kan man svara på medicinska frågor hos oss. Då kan du få ett e-recept skickat med antibiotika specifikt för urinvägsinfektion inom 30 minuter..

Hur ställer man diagnosen urinvägsinfektion?

När en kvinna kontaktar sjukvården med misstanke om okomplicerad urinvägsinfektion är sannolikheten 50 procent att hon har det. Om fler av de typiska symtomen finns, nytillkomna besvär med sveda, trängningar och täta vattenkastningar, ökar sannolikheten till över 90 procent. Om det samtidigt saknas genitala symtom, flanksmärta och feber kan diagnosen ställas enbart på symtomen, så kallad empirisk diagnos. Om du inte blir helt symtomfri eller avsevärt mycket bättre inom 3-5 dagar ska du kontakta läkare.

Jag har blod i urinen, är det farligt?

Har du blod i urinen kan det vara ett symtom på ofarlig urinvägsinfektion men i mer sällsynta fall kan det vara ett tecken på allvarlig sjukdom. Här rekommenderar vi dig att söka en fysisk läkarkontakt.

Vad är blåskatarr?

En nedre urinvägsinfektion som håller sig till urinrör och urinblåsa kallas också blåskatarr.

Vad är njurbäckeninflammation?

Njurbäckeninflammation är en inflammation i njuren eller njurbäckenet. Det är ovanligare och en mer allvarlig infektion som håller sig i det nedre urinvägssystemet. Vid njurbäckeninflammation har bakterier spridit sig från urinblåsan till njurarna. Du kan känna dig allvarligt sjuk och ha feber, smärtor mellan övre delen av buken och ryggen och frossa. Här rekommenderar vi att du söker fysisk läkarkontakt.

Varför får kvinnor oftare urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektioner är vanligast hos yngre kvinnor och kvinnor över 50–60 år. Hälften av alla kvinnor får blåskatarr någon gång i livet och det är inte ovanligt med återkommande besvär.

  • Urinröret är kortare på kvinnor, därför når bakterier urinvägssystemet lättare och en urinvägsinfektion kan uppstå.
  • Det finns ett direkt samband mellan urinvägsinfektion och samlag.
  • Pessar med spermiedödande medel
  • Ärftlighet från moder
  • Är du i klimakteriet blir dina slemhinnor torrare och ökar därför risken för urinvägsinfektion.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att kyla, väta, kalla bad eller lågt vätskeintag leder till urinvägsinfektion.

Jag är man och misstänker att jag har urinvägsinfektion, vad ska jag göra?

Här rekommenderar vi dig att söka en fysisk läkarkontakt. Då personer med penis har ett längre urinrör kan det röra sig om andra bakterier än de vanligast förekommande. En provtagning är nödvändig för att identifiera rätt bakterie och anpassa eventuell medicinering därefter.

Jag misstänker att mitt barn har urinvägsinfektion, vad ska jag göra?

Är ditt barn över två år rekommenderar vi dig att kontakta en vårdcentral eller jourmottagning.

  • Det kan vara svårt att upptäcka urinvägsinfektion på barn under två år.
  • Barn som är yngre än två år bör undersökas direkt på en vårdcentral eller jourmottagning.
  • Är det kväll eller helg behöver du söka till en akutmottagning.
  • Är ditt barn febrigt, känner sig illamående och är svår att få kontakt med kan barnet ha fått njurbäckeninflammation. Då ska du direkt söka vård för ditt barn.

Kan urinvägsinfektion smitta?

Vid samlag utan kondom kan bakterier överföras och smitta. Har du eller din samlagspartner urinvägsinfektion förebygger du smitta med kondom.

Vilken medicin ska jag använda?

Urinvägsinfektion och njurbäckeninflammation behandlas med antibiotika som förskrivs av läkare. För smärtlindring kan du använda dig av receptfria smärtstillande preparat.

När ska jag betala patientavgift hos er?

Patientavgiften hos oss är idag 100 kronor. Det är avgiftsfritt för barn och ungdomar till det året de fyller 20 år och för äldre efter dagen de fyllt 85 år.

Har du kommit upp i högkostnaddsskyddet och fått ett frikort kan du använda det.

Du meddelas alltid vad din avgift blir innan ditt ärende behandlas av en läkare, du kan då välja om du vill gå vidare eller inte.

Patientavgiften är reglerad av regionen vi är kopplad till och jämlik för all digital vård i Sverige.

Behandlar man alltid en urinvägsinfektion med antibiotika?

Besvären du får av urinvägsinfektion försvinner hos ungefär 30 procent av de drabbade kvinnorna inom en vecka. Är symptomen lindriga är det därför möjligt att avvakta med antibiotikabehandling. Är symtomen måttliga kan du få recept av oss att hämta ut om urinvägsinfektionen inte blir bättre eller om det blir värre. Ett recept i reserv helt enkelt!

Frågor och svar vid betalning

När ska jag betala patientavgift hos er?

Patientavgiften hos oss är idag 100 kronor. Det är avgiftsfritt för barn och ungdomar till den första januari året de fyller 20 år och för äldre efter dagen de fyllt 85 år.

Har du kommit upp i högkostnaddsskyddet och fått ett frikort kan du använda det.

Du meddelas alltid vad din avgift blir innan ditt ärende behandlas av en läkare, du kan då välja om du vill gå vidare eller inte.

Patientavgiften är reglerad av regionen vi är kopplad till och jämlik för all digital vård i Sverige.

Vad är patientavgiften för barn?

Till den första januari året du fyller 20 år är ditt besök avgiftsfritt. Detsamma gäller för individer från dagen de fyller 85 år.

Hur betalar jag för mitt besök?

Vi är anslutna till både Swish och Klarna och vi meddelar alltid vad din avgift blir innan du betalar. Följ instruktionerna i betalningsflödet för att genomföra köpet.

Väljer du att betala med Swish måste du ha Swish-appen nerladdad och installerad på en mobil enhet.

Du betalar och identifierar dig enkelt med BankID på vår webbsida. Det behöver du göra innan de medicinska frågorna du besvarat kan behandlas av läkare.

Läs mer om våra köpvillkor här.

Kan jag få kvitto på mitt besök?

Betalar du med Klarna får du ett kvitto i deras app. Du laddar ner Klarnas app där du vanligtvis hämtar dina appar.

Betalar du med Swish får du en notering i appen. Vill du har ett mer specificerat kvitto är välkommen att mejla frida@aidr.com.

Ett kontoutdrag från din bank ska också gälla som kvitto.

Kan jag använda mitt frikort hos er?

Har du kommit upp i högkostnadsskyddet och fått ett frikort betalar du ingen patientavgift för en läkarbedöming hos oss.

Du anger det sju- eller åttasiffriga numret som finns på ditt frikort tillsammans med dina personuppgifter efter att du svarat på de medicinska frågorna.

Är vården ni ger frikortsgrundande?

Ja, ditt besök är frikortsgrundande. Tyvärr är vi inte anslutna till e-frikort än och kan därför inte utfärda frikort. För att registrera din betalning kan du spara ditt kvitto och ta med dem till en vårdcentral eller annan vårdmottagning. De kan också hjälpa dig att utfärda ett frikort.

Jag har kommit upp i högkostnadsskyddet men har inget frikort, vad gör jag?

Flera vårdmottagningar är kopplade till e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort. Det hjälper dig att hålla räkningen på dina patientavgifter. Vi är tyvärr inte ansluta till e-frikort ännu men ett kvitto från oss eller kontoutdrag från din bank ska gälla som underlag för frikort. Vi kan inte heller hjälpa dig att utfärda ett frikort.

Kontakta en fysisk vårdmottagning, de hjälper dig att utfärda ett frikort. Ta med kvitton från oss och andra vårdgivare som inte är kopplade till e-frikort så registrerar de dessa.

Hur kan ett besök hos er bara kosta 100 kronor?

Den digitala vård vi erbjuder finansieras precis som annan vård av skattemedel. När du söker vård hos oss ersätts ditt besök av det landsting som du är skriven i. Vi är anslutna till region Sörmland där patientavgiften är 100 kronor.

Ett läkarbesök hos oss ersätts med 200-500 kronor medan snittkostnaden för samhället vid ett fysiskt besök är 1 400 kronor.

Jag har en sjukförsäkring, kan jag använda den?

Du kan inte använda dina privata försäkringar eller företagssjukförsäkringar hos oss.

Hur behandlar ni mina person- och betaluppgifter?

Vi är certifierade av Trygg e-Handel och är därmed en säker webbplats för internetköp. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här och hur vi behandlar dina betaluppgifter här.

Hittar du inte din fråga, mejla info@kollarna.se så hjälper vi dig inom 48 timmar.