Bot mot Urinvägsinfektion (UVI) för kvinnor - urinkollen.se

Vanliga symtom på urinvägsinfektion (UVI) är att du känner dig kissnödig ofta och att det svider eller gör ont i underlivet när du kissar. Du kan även få en molvärk i nedre delen av magen. Urinvägsinfektion kan även ge symptom som trötthet och att du kan känna dig frusen

Urinvägsinfektion kvinna

Drygt hälften av alla kvinnor drabbas någon gång av en urinvägsinfektion. En av tio kvinnor som är äldre än 18 år får varje år behandling med antibiotika för minst en urinvägsinfektion. Infektionen är vanligast hos kvinnor runt 20 år samt hos de som är över 50 år då klimakteriet gör att slemhinnor blir tunnare och skörare.

Urinvägsinfektionen kan läka av sig själv

Besvären minskar oftast inom tre dagar och ungefär 30 procent av kvinnorna som drabbas blir fria från symtom inom en vecka utan behandling med antibiotika. Om besvären inte går över kan du behöva få hjälp av en läkare som förskriver recept för att bota urinvägsinfektionen.

Urinvägsinfektion är vanligast bland kvinnor eftersom ändtarmsöppningen sitter nära urinröret vilket ökar risken för tarmbakterier att sprida sig till urinvägarna. Urinröret är även kortare hos kvinnor jämfört med de som har traditionellt sett manlig könsanatomi. Ett längre urinrör försvårar för bakterierna att stiga hela vägen upp till urinblåsan och därav är män inte drabbade i samma utsträckning som kvinnor.