Frågor och svar

Vad är urinvägsinfektion?

Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor är vanligt men ofarligt. Infektion i urinvägarna kan förekomma antingen i urinblåsan eller i njurbäckenet. Urinvägsinfektion i urinblåsan är en vanlig åkomma och ger symptom som sveda när man kissar, täta trängningar (måste kissa ofta) och ibland även smärta i nedre delen av buken. Vid dess symtom kan man svara på medicinska frågor här och få ett e-recept skickat med antibiotika specifikt för urinvägsinfektion.

Behöver man ta prov?

Inga urinprov är nödvändiga vid typiska symtom. När en kvinna kontaktar sjukvården med misstanke om okomplicerad urinvägsinfektion är sannolikheten 50 procent att hon har det. Om flera av de typiska symtomen finns, nytillkomna besvär med sveda, trängningar och täta vattenkastningar, ökar sannolikheten till över 90 procent. Om det samtidigt saknas genitala symtom, flanksmärta och feber behövs inte någon urinundersökning. Diagnosen kan då ställas enbart på symtomen, så kallad empirisk diagnos. Om man ej blir helt symtomfri eller avsevärt mycket bättre inom 3-5 dagar så bör man kontakta läkare.

Är det farligt med blod i urinen?

Detta kan vara ett symtom på ofarlig urinvägsinfektion men i mer sällsynta fall kan det vara ett tecken på allvarlig sjukdom, därför rekommenderar vi då att uppsöka en läkare.

Vad är inflammation i njurbäckenet?

Njurbäckeninflammation är ovanligare och mer allvarligt. Vid njurbäckeninflammation har bakterier spridit sig från urinblåsan till njurarna. Då känner man sig ofta allvarligt sjuk med feber, smärtor över flanken (ena sidan av kroppen mellan övre delen av buken och ryggen) och frossa. Här rekommenderar vi att uppsöka en läkare.

Varför får kvinnor urinvägsinfektion?

Sexuell aktivitet, pessar med spermiedödande medel och ärftlighet från moder kan orsaka urinvägsinfektion. Det finns inget vetenskapligt stöd för att kyla, väta, kalla bad eller lågt vätskeintag leder till urinvägsinfektion.

Varför får kvinnor urinvägsinfektion oftare än män?

Urinvägsinfektion är vanligast hos yngre kvinnor och kvinnor över 50–60 år. Det är inte helt klarlagt varför kvinnor drabbas oftare av urinvägsinfektion än män. Det finns ett direkt samband mellan urinvägsinfektion och samlag.

Smittar urinvägsinfektion?

Vid samlag utan kondom kan bakterier överföras och smitta. Förebyggs med kondom.

Medicin

Urinvägsinfektion och njurbäckeninflammation behandlas med antibiotika. För smärtlindring kan du använda dig av receptfria smärtstillande preparat såsom Alvedon och Pamol.